Αναλαμβάνουμε και υλοποιούμε την ηλεκτορνική μέτρηση του συστήματος σκίασης στον χώρο σας, σε 3D απεικόνιση, με τα πιο προηγμένα προγράμματα, για να έχετε πλήρη αντίληψη του τελικού αποτελέσματος.